С близо 40% да поскъпне природния газ от 1 юли, а “само с 3.3%” да се вдигне цената на електроенергията за битовите потребители искат от Комисията за енергийно и водно регулиране.

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД е определена цена от 136,82 лв./MWh, при сегашна цена 98,48 лв./MWh, което е изменение с 38.93%. Потребителите на “ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лв./MWh, при сегашна цена 99,55 лв./MWh, което е изменение с 23,26%. Цената на “Веолия Енерджи Варна” ЕАД се изменя с 30,66 % и става 128,43 лв./MWh, при сегашна цена 98,29 лв./MWh.

Скокът на електроенергията за битовите потребители КЕВР иска да е минимален - около 3%. За клиентите на "Електрохолд Продажби" /ЧЕЗ/ увеличението на крайната цена е с 2,39 %. За "ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,46 %. За клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" – с 4,56 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.