Българи, които са на почивка в страната, да могат да гласуват в специализирани секции в хотелите. Това е една от законодателните промени, които Централната избирателна комисия предлага в своя анализ за проведените през 2021 г. избори, който е изпратен до Народното събрание. Информацията предава 24 часа


Предложението на ЦИК идва след парламентарните избори от 11 юли 2021 г. Тогава българи, които бяха на почивка в чужбина, можеха да пуснат бюлетина, стига в населеното място, в което са, да има разкрита секция. Сънародниците ни, които бяха избрали родното Черноморие, обаче се оказаха без достъп до урните. За да се реши тази несправедливост за в бъдеще, ЦИК предлага да се регламентира в Изборния кодекс възможност за гласуване на хората, които в изборния ден са на почивка в населено място в страната, различно от постоянния им адрес. Можело например да се предвидят специализирани секции в местата за настаняване.

От ЦИК напомнят, че преди вота на 11 юли са били сезирани от много граждани по казуса. Затова комисията е поставила въпроса пред отговорния орган по съставянето на избирателните списъци и адресната регистрация - регионалния министър. Оказало се, че проблемът няма как да бъде решен, тъй като по закон кметовете образуват секциите до 50 дни преди изборния ден. ЦИК иска още да може със свое решение да урежда включването в списъците на лица, които в деня на вота са командировани в друго населено място, изпълнявайки служебните си задължения. Дава се пример с учители, които не успели да гласуват на последния евровот, защото били командировани заради националното външно оценяване. Военнослужещи и служители на МВР пък не успели да гласуват за парламент, защото трябвало да охраняват границите на страната. Възможност за гласуване трябвало да се осигури и за лекари, медицински сестри, санитари, гледачи, които са дежурни в изборния ден в съответното лечебно или здравно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция.

От ЦИК поясняват, че за първи път в историята на изборния процес у нас в 1 година бяха проведени толкова много избори, при това в условията на извънредна епидемична обстановка и непосредствено след съществени промени в Изборния кодекс и от нов и намален състав на комисията. Според тях включването на технически дейности по възлагане на отпечатването на хартиените бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването, машинното гласуване, както и съхранението на устройствата не е съобразено със статута на ЦИК и с административния капацитет на нейната администрация. Затова те настояват тези дейности да се изпълняват от изпълнителната власт, включително съхранението и охраната на машините, както е било до 2016 г.

Поради кратките срокове по организацията на избори комисията предлага като публичен възложител да не прилага Закона за обществените поръчки при договори, сключвани с физически лица за услуги, консултации, експертно и техническо подпомагане, необходими за организацията и произвеждането на вота. Напомня се, че има и изпълнители, посочени в Изборния кодекс - печатницата на БНБ за хартиените бюлетини и “Информационно обслужване” за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от вота.

Комисията предлага ГРАО да ѝ предоставя служебна информация за броя на избирателите по секции до 5 дни от насрочване на съответния вид избор. Така решенията за определяне на секциите за машинно гласуване, броя на хартиените бюлетини, минималния брой на избирателите, които да подкрепят независим кандидат и други, ще могат да бъдат взимани по-бързо.