„Продължаваме Промяната” представи пакет от 14 мерки на обща стойност от 2 млрд. лева за спряване с кризата. Сумата е осигурена от допълнително събрани средства в бюджета и може да бъде използвана, без да се нарушава бюджетната рамка. Това обяви на брифинг в парламента Андрей Гюров.

Мерките са базирани на два основни принципа, посочи още той. С тях ще се подпомогнат най-уязвимите групи от хора - пенсионерите и тези с най-ниски доходи, както и бизнесът. Мерките, които вече са остойностени, ще бъдат предложени на утрешния Коалиционен съвет.

Предлага се сериозно увеличение на пенсиите. От 370 лв. на 450 лв. и пропорционално увеличение на останалите. Целта е увеличението да изпреварва досега натрупаната инфлация така, че тези с ниски доходи да не усетят нарушаване на тяхната покупателна способност.

„Другото основно, което искаме да направим в системата на пенсиите, е да осигурим справедливост в две основни насоки - предлагаме да се вдигне максималният праг на пенсиите на 3 400 лв. Така хората, които са се осигурявали на високи доходи, ще могат да получават една адекватна пенсии. Това е стимул за всички граждани да се осигуряват на истинските суми и за всички трудещи се да допринасят повече за социалната система. Тези две мерки ще бъдат включени в пакета от 1 юли по наше предложение”, добави Гюров.