България се нарежда в топ 10 на държавите с най-висока инфлация на годишна база за месец март. Това показват данните на Евростат.

С показател 10,5 на сто страната ни е на шеста позиция. Повишението спрямо предишния месец е 2,1%. Агенцията отчете инфлация за януари у нас 7,7 на сто, а за февруари 8,4%.

Евростат

Като цяло годишната инфлация в еврозоната през март в Еврозоната е 7,4%. За сравнение - през февруари показателят се равняваше на 5,9 на сто, а през март 2021 г. той бе на ниво от 1,3%.

На територията на ЕС инфлацията е 7,8 на сто, според Евростат тя беше 6,2% през февруари и 1,7% през март 2021 г.

Най-много през март е поскъпнал животът в Литва (+15,6%), Естония (+14,8%) и Чехия (11,9%).

В другия полюс с най-ниски показатели са Малта (+4,5%), Франция (+5,1%) и Португалия (+5,5%).

Според статистическата агенция най-голям принос за рекордното равнище имат поскъпналите енергоизточници (+4,36 процентни пункта), следвани от услугите (+1,12 процентни пункта), храните, алкохолните напитки и тютюневите изделия (+1,07 процентни пункта).

На последно място са били неенергийните промишлени стоки с принос от 0,90 процентни пункта