Българската агенция по безопасност на храните потвърди огнище на високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците в област Стара Загора. Вирусът е установен в индустриален обект за отглеждане на кокошки носачки в село Еленино.

Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта. В животновъдния обект се отглеждат около 12 000 кокошки носачки.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат населените места от община Стара Загора – селата Еленино и Християново; и 10-км зона – общ. Стара Загора – гр. Стара Загора, с. Могила, с. Малко Кадиево, с. Маджерито, с. Загоре, с. Памукчии, с. Бъдеще, с. Петрово, с. Калояновец, с. Арнаутито, с. Ракитница, с. Кирилово, с. Богомилово, с. Лясково, с. Малка Верея.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движения на домашни и други птици, странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.