Със заповед на премиера Кирил Петков за заместник-министър на електронното управление е назначена Адриана Попова. Тя е магистър по национална сигурност и бакалавър по финанси. През 2017 г и през 2013 г е началник на кабинета на заместник министър-председатели в две служебни правителства. Между 2015 г и 2017 г Адриана Попова е изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии и член на Съвета за електронно управление към Министерския съвет. В периода 2011 г и 2013 г е съветник на министъра на външните работи.

С друга заповед на Петков за заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е назначена проф. Оля Караджова. Тя е магистър по растителна защита. От 2015 г до момента е професор по Ентомология в Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията „Н. Пушкаров“, като преди това е била доцент в същата институция. През периода 2004 г – 2012 г проф. Караджова е била директор на Института за защита на растенията, гр. Костинброд.

С друга заповед от длъжността заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е освободен Николай Роснев.

Димитър Киров пък е назначен за заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Той има магистърска степен по право и е завършил магистратура по инженерна химия. В продължение на десет години Киров е работил в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, където е заемал различни ръководни позиции. През последните две години той работи като държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.

Със заповед на премиера Кирил Петков Янита Манолова е назначена на длъжността заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. В периода 1993-2003 г. е била ръководител на Общинската служба за социално подпомагане в Община Бяла, обл. Русе, след което 6 години е директор на дирекция „Социално подпомагане“ в Бяла. От септември 2009 до октомври 2016 г. е заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, после поема поста директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“ в Държавната агенция за бежанците. Преди назначаването си за заместник-председател на Държавната агенция за бежанците работи в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ в Министерството на културата.

С други заповеди на премиера Кирил Петков от длъжността заместник-председател на Държавната агенция за бежанците са освободени Даниел Инджиев и Лиляна Станкова-Пройчева.