Токът за бизнеса у нас в събота ще бъде с 28,98 процента по-скъп в сравнение с цената му с ден на доставка за петък.

Средно 240,94 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент "Ден напред" след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка (2 април). Енергийната борса закри в четвъртък при средна стойност от 186,80 лв. за мегаватчас.

Средната цена на пиковата енергия (9:00-20:00 ч.) e 182,75 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (1:00-8:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 299,13 лв. за мегаватчас. Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 11,85 лв. за мегаватчас, достигната за периода 12:00-14:00 ч., а най-високата е 538,05 лева за мегаватчас - за 19:00-20:00 часа.

Размерът на компенсациите за крайните небитови потребители за март е 226,40 лева за мегаватчас, съобщиха от Министерството на енергетиката. Средномесечната борсова цена на базов товар на пазарен сегмент "Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за март е 487,45 лева за мегаватчас, посочват от ведомството.

Размерът на полагащата се компенсация от 226,40 лева за мегаватчас за март се формира като 75 процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на базов товар на пазарен сегмент "Ден напред" на БНЕБ за март 2022 г., която е 487,45 лева за мегаватчас, и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (средната цена на базов товар на пазарен сегмент "Ден напред" на БНЕБ за юли 2021 г.), уточняват още от МЕ.