Министерският съвет на Република България прие решение, с което приема доклад за актуалното състояние на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на МС.

В изпълнение на т.1 и т. 4 от Решение № 726 на Министерския съвет от 18 октомври 2021 година и заповед № ОХ-961/22.10.2021 г. на министъра на отбраната инженерни формирования от състава на Сухопътните войски извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път, със съдействието на Главна дирекция "Гранична полиция".

Ремонтирани са определените като критични от Главна дирекция "Гранична полиция" участъци в зоните за отговорност на ГПУ - Свиленград и ГПУ-Елхово.

В хода на ремонтните дейности са подменени 4 977м. спирала режеща тел, възстановени са 34 бр. колони на съоръжението, изградени са 2 бр. нови стоманобетонни водостоци, отремонтирани са 402 бр. оградни пана, подравнени са 570 м. участъци от прилежащият път, почистени и усилени са 42 бр. водостоци, насипана е 1 231 м3 трошено-каменна фракция и са прочистени от растителност 27 352 м2.

Възстановените участъци от съоръжението са с обща дължина от 63 463 м., Разходите за извършената ремонтна дейност са 121 681,13 лв.

В следствие на увеличения миграционен натиск и усложняване на обстановката на отделни участъци от българо-турската и българо-гръцката граница от 01.11.2021 г. започна участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница, като първоначално бяха въведени 448 военнослужещи с 69 единици техника, след което бяха редуцирани до 246 военнослужещи и 57 единици техника, а на 10.01.2022 г. приключи участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница.

Към момента Министерството на отбраната продължава да оказва логистична поддръжка на МВР, като задачата се изпълнява от 20 военнослужещи с 11 единици техника.

За изпълнение на дейностите по охрана на държавната граница Министерството на отбраната е изразходило 13 733 570 лв.