От 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната. Това е разписано в нова заповед на здравния министър проф. Асена Сербезова.

Това означава, че учениците ще бъдат тествани още два пъти, за да влязат в клас – на 21 март и на 28 март. Всички останали противоепидемични мерки в училищата остават в сила.

Здравните власти въведоха скрининговите тестове с проба от слюнка като условие за присъствено обучение на 10 ноември 2021 г. Първоначално изследването се провеждаше два пъти седмично. От 21 октомври миналата година. беше въведен зелен сертификат и редовното изследване отпадна за учениците и учителите с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторен тест.

От 6 декември 2021 година останалите ученици се тестват само веднъж в седмицата. Редовно се проверяват също учителите и непедагогическите специалисти без зелен сертификат. Присъствени занятия се провеждат без условие за тестване в общини с ниска обща заболяемост – под 250 на 100 000 души.

От 21 март се облекчават и противоепидемичните мерки и във висшите училища. Присъствено обучение в университетите ще се провежда по график, като не се допуска смесване и едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите. Университетите трябва да създадат организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.

Считано от 21 март отпада и изискването за зелен сертификат за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента.