Общинският съветник Емил Пейчев от Царево настоява за намесата на областния управител на Бургас, за да няма повече бедствия в странджанското село Кости, което през изминалите години неколкократно пострада при проливни дъждове. Пейчев е бил неколкократно на място при щетите в селото, разговарял е с местни хора, търсил е специалисти по темата и е ангажиран с проблема.

„С цел превенция от наводнения и бедствия, предвид спецификата на района, моля в рамките на правомощията Ви да разпоредите да се извърши проверка и при необходимост да се предприемат действия по почистване и възстановяване на речното корито на река Велека в района на село Кости, община Царево.“, пише в молбата на Пейчев до губернатора Стойко Танков.

„Знаете, че почти всяка година през февруари и март заради снеготопенето и обилните валежи река Велека излиза от коритото си и залива улици, дворове, градини, къщи и ниви.

Придошлите води нанасят не само материални щети, но и създават сериозна опасност за живота и здравето на местното население. Ето защо изпратих молба до областния управител, с която го призовах чрез своите възможности, в рамките на закона, да разпореди извършването на проверка и при необходимост да се започне почистване и възстановяване на речното корито на река Велека в района село Кости, община Царево. Ще чакам отговора от Областна управа. Очаквайте го и вие. И няма да спра да настоявам за разрешение на този проблем.“, заяви Емил Пейчев.