Общинските съветници от опозицията в Царево Емил Пейчев и Станислав Добрев отправиха питания към кмета Георги Лапчев за бюджета на морската община. Двамата са сред най-активните в местния парламент и настояват да получат отговор, за да стане той достояние на местните жители.

Въпросите им са: Какъв е размерът на приходите в общинския бюджет за 2021г. от туристически данък? Какъв е размерът на приходите от ТБО в общинския бюджет за 2021г.? Какъв е размерът на приходите в общинския бюджет за 2021г. от продажбата на имоти общинска собственост?

„Както през 2020, така и през 2021 год. всички ние станахме свидетели на увеличение на потока от туристи в нашата община. Съгласете се, че този ръст в броя на нощувките би трябвало да доведе до увеличение на постъпленията в общинския бюджет от туристическия данък, нали така? А дали е така? Вие искате ли да знаете дали тези приходи в Царево са в повече? Аз и колегата ми със сигурност желаем да разберем какви средства са били генерирани от това перо. Предполагам, че ще се съгласите с това, че едно от условията за създаване на добър туристически продукт е чистотата в населените места. Тогава как приехте това, че през лятото на изминалата година в Царево, Лозенец, Ахтопол и в др. съставни селища възникнаха сериозни проблеми, свързани с чистотата и своевременното отстраняване на битовите отпадъци“, смята Емил Пейчев.

Той посочва, че на места ежедневно е имало значителни струпвания на боклуци до контейнерите, а част от улиците в тези населени места оставаха непочистени.

„Защо? Защото не са инвестирани достатъчно общински средства в сметосъбирането, сметоизвозването и сметопочистването? Затова ли? Или защото не са достатъчно приходите в общинския бюджет от такса за битови отпадъци? А когато през лятото гледахте непочистените улици и препълнените контейнери, вие питахте ли се къде отиват средствата от таксите за битови отпадъци? А задавате ли си въпроса изобщо какво се случва с приходите от продажби на недвижими имоти? Замисляте ли се върху това, че когато общинската администрация извършва сделки с общинска собственост, всъщност общинският имотен фонд се ...“стопява“. Същевременно от общинската администрация казват, че приходите от тези продажби са важно перо в бюджета. Но колко са изобщо тези приходи за изминалата година?“, посочва Пейчев.

Той подчертава, че именно тези неизвестни са в основата на питането на общинските съветници към кмета и към председателя на ОбС.

„Ако те отговорят, а законът ги задължава да го направят, ще знаем с каква основа разполагаме, за да планираме бюджета за 2022 год. Така се прави в нормалните общини, в нормалните държави, където всичко е прозрачно и открито. А Община Царево нормална община ли е? В нея всичко прозрачно и открито ли е? Е, скоро ще разберем. Казват, че с питане се стигало до Цариград. Ние искаме да стигнем само до истината. Нищо повече.“, допълва общинският съветник Емил Пейчев.