Уведомлението до Народното събрание от 4 януари е за разрешение на транзитен полет на военен самолет с граждански лица на борда. Във връзка със съобщение, което се разпространява в медии и социални мрежи, за постъпило на 4 януари в Народното събрание уведомление в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, Ви предоставяме следната информация:

В случая министърът на отбраната уведомява Народното събрание за дадено разрешение за преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на Военновъздушните сили на чуждестранна държава с цел транспортиране на граждански лица.

Издаденото разрешение е в рамките на компетентността на министъра на отбраната съгласно разпоредбата на чл.13 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. За всяко свое решение по този закон той е длъжен да уведоми незабавно Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта.