В началото на 2023 година в Северната промишлена зона в Бургас ще заработи анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. В нейното изграждане, което стартира днес, проектни партньори са общините Бургас, Поморие и Несебър. Важното е, че заедно с нея ще се промени и начина на сметосъбиране. Проектът е от огромно екологично значение.

„Благодаря на останалите две общини за партньорството. Това е първият подобен пилотен проект за България. Изключително голямо предизвикателство ще бъде събирането на хранителните отпадъци и превръщането им в електричество, което да се използва от община Бургас. Логистиката ще бъде много трудна, но срокът е достатъчен, за да може илюстрацията да се претвори в реален комплекс за прилагане на зелените политики. Дано повече общини приложат този пилотен проект, защото по този начин България ще успее да защити по-добри нива в превръщането на биораградимите отпадъци в зелена енергия”, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

На първата копка присъстваха и кметът на община Поморие Иван Алексиев и зам.-кметът на община Несебър Виктор Борисов.

Същият проект вече е изпълнен почти в центъра на Мюнхен, до едноименния стадион. Иснталацията ще произвежда електричество, което ще е достатъчно да захрани осветлението на Северната промишлена зона. Така Бургас ще спестява средства.

„Стойността на проекта е 26 милиона, което включва комплексен инженеринг, проектиране, строителство, доставка, въвеждане в експлоатация и всички гаранционни ангажименти. Много е важно обучението на персонала и на хората, които ще оперират с тази инсталация, за да може да заработи на пълния си капацитет”, заяви Аглика Павлова, изпълнителен директор на „Балканика Енерджи”.

Анаеробната инсталация е от ново поколение.

„Ние осъзнаваме нашата отговорност за всички нови политики, с които Европа постави амбициозни цели. До 2035 г. само 10% от отпадъците, които генерираме, ще могат да бъдат депонирани. А останалите трябва да бъдат рециклирани оползотворявани отново. Това е нашата първа стъпка и се надяваме да бъдем пионери, които останалите общини да последват”, каза зам.-кметът впо стратегическо развитие и екология в община Бургас Весна Балтина.

Капацитетът на инсталацията е за преработка на 30 652 тона биоразградими отпадъци годишно. Тя ще разполага с 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела.

С пускането в експлоатация на анаеробната система ще се удължи животът на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци, оставяни за обезвреждане в него. От друга страна изграждането ѝ ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове в атмосферата. Понеже в процеса на разграждане на отпадъците не се използва кислород, на практика от нея няма да се носи неприятен аромат.