Бюджет 2021 ще бъде труден и тежък, със сигурност ще е по-малък от текущия. Светът се променя и ако ние не участваме в тази промяна, не се възползваме от условията в нея, толкова по-зле за администрацията на община Бургас. Понеже се отнасяме с разбиране към данъците на бургазлии, търсим начин да отпимизираме дейностите на администрацията. Чакат ни много докладни за оптимизация на разходите в общината. Те ще касаят самият апарат и администрация, няма да касаят крайния резултат. Ще продължим да залагаме на качествения контрол, иползването на дигиталните технологии”, заяви кметът Димитър Николов по време на заседанието на ОбС.

По предложение на кмета Николов съветниците гласуваха досегашните дейности, които извършват общинско предприятие „Спортни имоти“ и общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ да преминат към ОП „Общински имоти“, а ОП „Спортни имоти“ и ОП „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ да бъдат закрити.

„С вашето решение ще спестим 400 000 лв. от фонд работна заплата и 60 000 лв. от административни разходи. Ако не реформираме щата на администрацията, общинските предприятия, търговски дружества, не ни очакв полезно бъдеще”, заяви още кметът.

По време на гласуването стана дискусия за това кое простанище в актива на кое предприятие ще отиде. Администрацията обчсни, че в момента има две пристанища – Сарафово и Крайморие, като се строи трето в Ченгене скеле.

„Важно е да се знае, че активите на новото обединени предприятие са в регистъра на община Бургас”, казаха от администрацията. Сосисъците с обекти ще бъдат допълнително уточнени.