Малтретиране, връзване с катинари, бой с пръчки и недостатъчен персонал в психиатрични болници в България. Това констатира последният доклад на Съвета на Европа в няколко специализирани заведения у нас.

Проверките са осъществени през август в три държавни психиатрични болници – „Св. Иван Рилски“ в София, в Царев брод и в Бяла, домовете за социални грижи за хора с умствена изостаналост в Куделин и Самуил, и в дома за възрастни хора с психични разстройства в село Говежда.

Навсякъде има проблем с броя и подготовката на медицинския персонал и санитарите. Това е и основната предпоставка за варварско отношение към самите пациенти, които са беззащитни и живеят в потискаща атмосфера.

Според констатациите в доклада в болниците се използват средства за задържане и изолиране, които не покриват стандартите на Съвета на Европа и причиняват физическа болка на пациентите. Въпреки че на разположение са усмирителни колани, на места хора са връзвани с дни с вериги и катинари за леглата.

В домовете в Куделин, Самуил и Говежда проверяващите са намерили дървени пръчки в стаите на персонала, за които се знае, че са използвани, за да бъдат удряни болните. Във всички посетени болници и домове за социални грижи делегацията е получила доказателства за тормоз на пациентите и пребиваващите в домовете от персонала - санитарите (възпитателите, помощния персонал) са били вербално груби с пациентите и живущите, блъскали ги, удряли ги, ритали ги и ги биели.

Положителна констатация в доклада е, че битовите условия в местата за настаняване са подобрени в сравнение с предишни години. Въпреки това Комитетът на Съвета на Европа настоява българските власти да ускорят закриването на всички остарели като концепция социални заведения и да изкоренят необходимостта от тях.