Кадри в пенсионна възраст покриват остър недостиг на акушерки и медицински сестри. Незапълнените щатове за акушерки са около 4 хиляди, а за сестри над 30 хиляди, коментираха пред BulgariaONAIR Павлинка Герина и Ева Павлина от Алианс на българските акушерки.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи реши в началото на година да има национални професионални съвети на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, рехабилитаторите и лаборантите, а причината са различните стандарти за всяка професия.

Те не са съгласни да са под обща шапка, а големият проблем с недостига на акушерки остава. Дефицитът се налага да бъде покриван с кадри в пенсионна възраст. Според информация от края на годината, незапълнените щатове за акушерки са около 4 хиляди, а за сестри над 30 хиляди, като основната причина е заплащането.

В България работят около 4 хиляди акушерки, около половината нуждите на системата, а голяма част от завършилите и придобилите специалност заминават за чужбина.

Нужни са около 9 милиона медицински сестри и акушерки в световен мащаб, като България не е изключение от световната статистика.

Според проучвания на социалното министерство, до 15 години най-търсени на пазара на труда ще бъдат акушерките и медицинските сестри.