Сертификати на болниците ще правят няколко пациентски организации, сред които Центърът за защита правата в здравеопазването, Пациентски органзиации "Заедно с теб", Сдружение за развитие на българското здравеопазване и Дара хелп.

Те са разработили онлайн платформа, която днес бе представена в пресклуба на БТА.

Тя се казва googhospital.bg и се нарича проект "Добра болница". В нея са заложени 10 критерия, според които болниците ще се оценяват. Ще се преглеждат болниците в цялата страна и според това на какви критерии отговарят, те ще получават звезди. Ако една болница отговаря на всички критерии, тя ще получава 5 звезди.

Критериите не са медицински, а такива, които да информират пациента за услугите и спокойствието, което може да получи в едно здравно заведение, обясни д-р Стойчо Кацаров, председател на центъра за защита на правата ма българското здравеопазване.

Той представи и критериите, на които трябва да отговарят болниците.

- Има ли болницата интернет сайт и wi-fi. Има такива болници, за които няма никаква информация за болниците в интернет, освен в регистъра на Министерство на здравеопазването

- Дали са публикувани имената на лекарите, които работят там.

- Има ли ги цените на медицинските услуги на сайта.

- Дали са фигурират образци на информирано съгласие, които е редно да бъдат предварително публикувани.

- Всяка болница трябва да изработи жалби и информация

- Дали има публикувана процедура за борба с болката.

- Болницата да публикува данни за смъртността през последната година

- Дали има данни за вътреболнични инфекции

- Има ли данни за непланирани повторни операции

Още днес пациентските организации ще предложат на всички болници да попълнят тези данни. След като получат отговорите, в определен срок ще се оценят кои болници покриват тези критерии.

5 звезди ще получат болниците, които отговарят на всички критерии и те ще бъдат сертифицирани като добра болница. Сертификатът ще има валидност една година. Тази оценка е за пациентите, а не е насочена срещу болниците.

Пенка Георгиева от пациентска организация "Заедно с теб" коментира, че от години се наблюдава как хората се питат в интернет коя болница и кой лекар да изберат.