Министерство на здравеопазването съобщи за 66 случая на морбили в страната. От тях 41 са лабораторно потвърдени.

Териториално са засегнати пет области в страната: Благоевград – 48 заболели, София-град – 8 заболели, София-област – 8 заболели, Бургас – 1 заболял и Пловдив – 1 заболял, съобщиха от министерството.

Разпределението по възрастови групи е както следва:

във възрастовата група под 1 г. – 14 случая;

във възрастовата група 1-4 г. – 29 случая;

във възрастовата група 5-9 г. – 9 случая;

във възрастовата група 10-14 г. – 2 случая;

във възрастовата група 15-19 г. – 4 случая;

във възрастовата група 20-24 г. – 1 случай;

във възрастовата група 25-29 г. – 3 случая;

във възрастовата група 35-39 г. – 3 случая

във възрастовата група над 40 г. – 1 случай

По отношение на имунизационния статус на заболелите: 74% от заболелите са без проведена имунизация или без данни за проведени имунизации.

37 лица са без имунизации срещу заболяването, от тях 35 са деца, като 16 от тях не са имунизирани поради ненавършена имунизационна възраст;

12 лица са без данни за проведени имунизации срещу морбили.

В Бургас заразената(е 47-годишна жена. Към момента няма яснота за имуницазионния й статус. Тя е имала контаст с шест лица.

Всички те са издирени, взети са им и проби.

. МЗ припомня, че още на 14 февруари на всички регионални здравни инспекции в страната разпоредено чрез общопрактикуващите лекари да бъдат издирени и установени всички лица от 13-месечна до 18-годишна възраст без данни за имунизация и с пропуск в имунизационната схема и незабавното им обхващане с една доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Припомняме, че съгласно Имунизационния календар на Република България на децата безплатно се поставят задължителна профилактична имунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола от тринадесетия месец (след навършване на 13-месечна възраст) и реимунизация срещу морбили, паротит, рубеола на 12-годишна възраст.

Всички лекари на територията на страната следва да подходят с особено внимание към пациенти със съмнение за морбили.

Министерството на здравеопазването е осигурило достатъчни количества ваксина срещу морбили, паротит и рубеола и се обръща към родителите с апел при установен пропуск в имунизационния статус на детето си, сами да потърсят общопрактикуващия си лекар.