Прееклампсията и HELLP синдромът (хемолиза, повишени чернодробни ензими и тромбоцитопения) са едни от най-сериозните и трудно предсказуеми усложнения, които могат да възникнат по време на бременност. Те могат да имат сериозни последствия както за майката, така и за още нероденото дете. Прееклампсията се проявява с повишено кръвно налягане над 140/90 при бременни, които са имали нормално кръвно налягане преди бременността. Също с покачване на систоличното налягане с повече от 30ммHg и на диастоличното налягане с повече от 15 ммHg при бременни с установена преди забременяването хипертония. Повишеното отделяне на белтък в урината над 0.3гр. / 24 часа е друг симптом при такива пациентки и изисква повишено внимание. Това сериозно усложнение може да се появи по всяко време след 20-та гестационна седмица, като най-често се развива след 32-ра гестационна седмица. Рискови фактори за развитие на опасното състояние се считат: възраст над 40 години, първо раждане - повече от 10 години от предходна бременност, предишна бременност с прееклампсия, фамилна обремененост (майка или сестра), наднормено тегло, диабет, хипертония, бъбречни заболявания, антифосфолипиден синдром. Причините и механизмът на възникване не са напълно изяснени, но е доказано, че това състояние се дължи на нарушено равновесие на някои фактори от плацентата, което води до нарушена функция на съдовете на плацентата и намалена доставка на кислород към плода.

„Изследването на серумните нива на два от тези фактора - sFlt-1 (разтворима fms- подобна тирозин киназа-1) и PIGF (плацентарен растежен фактор) и определяне на тяхното съотношение (sElt-1/PIGF) може да предскаже вероятността от развитие на това състояние при пациентки със съмнителни симптоми. Двата белтъка - sFlt-1 и PIGF, които се произвеждат от плацентата и се освобождават в майчиното кръвообращение, играят важна роля в развитието на прееклампсията”, обясняват от медицинска лаборатория „ЛИНА”, където вече извършват теста за риск от прееклампсия.

Проучванията сочат, че ако съотношението sElt-1/PIGF е под дадена стойност, може да се отхвърли с вероятност граничеща до 100%, че в рамките на 1 седмица няма да се развие прееклампсия. Ако това съотношение надхвърля предсказващата стойност, това алармира, че в следващите 4 седмици е вероятно да се развие опасното усложнение. Клиничните прояви на прееклампсията често са неспецифични, срещащи се и при други състояния, несвързани с прееклампсията. Поради тази причина, понякога, поставянето на категорична диагноза е затруднено. Изследването на съотношението sElt-1/PIGF помага по-точно да се предскаже риска от развитието ѝ. Възможността с почти категорична точност да се отхвърли вероятността в рамките на 1 седмица да се развие прееклампсия, намалява ненужните, преждевременни родоразрешения. В същото време, жени с признаци и симтоми на прееклампсия, често биват излишно хоспитализирани за наблюдение, което води до стрес за бременната и допълнителни разходи, свързани с грижите преди раждане.

Тестът за прогнозиране на опасността от развитие на тежки усложнения по време на бременност вече се работи в лаборатория "ЛИНА". Неговата цена е 120 лв. Изследването се назначава по преценка на лекуващия лекар и при наличие на показания, най-често след 32-та гестационна седмица. Важно е да се отбележи, че това не е скринингов тест и следва да не бъде назначаван на здрави бременни жени, без посочените симптоми. Тестът е надежден инструмент при жени със съмнение за прееклампсия и за идентификация на тези от тях с висок риск от развитието ѝ в рамките на следващите 4 седмици.