Варненският офтамолог д-р Пламен Хубанов възнамерява да изгради частна клиника в бургаския ж.к. „Изгрев“. Изготвеният проект за медицински център предвижда обособяване на 5 диагностични кабинета, 3 лазерни кабинета, 3 операционни зали, детски център за очни операции и манипулации и стационар с 10 стаи и специално детско отделение за очни операции и манипулации със стационар, което към момента липсва в гр.Бургас. Планираната инвестиция е в размер на 6 млн лева, очаква да се разкрият минимум 20 нови работни места. По този повод зам. кметът по здравеопазване в Бургас д-р Лорис Мануелян е внесъл докладна записка в Общинския съвет с предложение да бъде продаден общински терен за изграждане на здравното заведение.

„В Община Бургас постъпи инвестиционно намерение от д-р Пламен Хубанов, управител на „Хипократ“ ЕООД за изграждане на медицински център, в който да извършва дейност „Амбулатория- медицински център за специализирана медицинска помощ - очна клиника д-р Хубанов” ЕООД , дружество, 100% собственост на заявителя. Видно от постъпилото писмо, потенциалният инвеститор от 2004 г., чрез „АМЦСМП-ОМЦ свети Николай Чудотворец“ ЕООД е изградил и управлява медицински център, специализиран за извършване на очни операциии, манипулации и диагностика във Варна, като в момента специалисти извършват прегледи и на място в градовете Горна Оряховица, Сливен и Бургас. Наличието на голям брой пациенти от Бургас и региона, е основание ръководството на дружеството да вземе решение да изгради подобна клиника и тук“, мотивира предложението си д-р Мануелян.

Инвеститорът е отправил искане за закупуване от Община Бургас на пазарна цена, без търг или конкурс на парцел в к-с „Изгрев“ в Бургас. В тази връзка е отправено искане за получаване на предварително съгласие от Общински съвет-Бургас за продажба на цитирания имот, който не е включен в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти и вещи за 2016 г.