МБАЛ-Бургас разполага с единствения в областта дигитален мамограф. Модерният апарат се използва при ранната диагностика на онкологични заболявания на млечните жлези. Неговото предимство пред класическия мамограф е, че има висока разделителна способност, позволяваща откриването на изключително малки болестни промени. Заради по-ниската доза йонизиращо лъчение, дигиталният апарат е още по-безвреден и щадящ здравето на пациентите.

Ракът на гърдата е на първо място по честота на онкологична заболеваемост при жените. Всяка година в България се регистрират 4 000 нови случая, като за успешното лечение голяма роля има навременното диагностициране. В МБАЛ - Бургас изследването е достъпно за хоспитализирани пациенти, за хора с допълнително здравно осигуряване и със заплащане.

Дигиталният мамограф е инсталиран в Отделението по образна диагностика на МБАЛ-Бургас по проект „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. Центърът за ранна диагностика на рака разполага още с: ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф (скенер), дигитална ехографска система, видеогастроскоп и видеоендоскопска система за гастроентерологични изследвания, монтирани в различни звена на болницата.