Чертите на характера имат пряко отношение не само към това как се чувстваме, но и дават отражение върху здравословното състояние. Проучване установява, че хората, които притежават добросъвестност, екстравертност и са положително настроени, показват по-малка вероятност от развитие на деменция. Съответно, хората, които са по-негативни и невротични, показват точно обратното.
Проучване на учени от Калифорнийския университет - Дейвис изследва връзката между личността и качествата, които я представляват и риска от развитие на деменция.
Вниманието е съсредоточено върху пет основни черти на характера. Това са: откритост - когато личността е отворена за нови преживявания; добросъвестност - има наличие на мотивирана и добра работна етика; екстравертност — личността е общителна; сговорчивост — когато се уважава чуждото мнение и има разбирателство с другите; също и невротизъм - характерен за личности, които са несигурни и често прекалено емоционални. Освен това изследователите обръщат внимание на влиянието на положителния и отрицателния ефект от тези черти на характера.
В проучването са включени данните на 44 531 души. Възрастта им е била от 49 до 81 години в началото на изследването. Установява се, че с увеличаването на възрастта връзката между различните типове личности и риска от деменция става по-силна.
Учените смятат, че резултатите могат да са полезни и да помогнат за смекчаване на евентуалните когнитивни проблеми в бъдеще. Като освен да се обръща внимание на психологическото състояние, трябва да се имат предвид и други здравословни навици.
Освен всичко друго, хората, които притежават гореспоменатите положителни качества са и по-отворени към съвети и вземане на мерки по отношение на здравето. Те често имат и здравословни навици, като добър сън, правят упражнения, консумират здравословна храна, извършват дейности, които стимулират мозъка и са изложени на по-малко стрес. Същевременно са склонни да избягват пиенето на алкохол, тютюнопушенето или водят по-малко застоял начин на живот.
Така че, ако работите над своите черти на характера, може да повишите и възможностите да сте в по-добро здравословно състояние с напредването на възрастта. За да разчитате на добра памет и качествена работа на мозъка в бъдеще, може да бъдете по-общителни, добросъвестни, открити и сговорчиви.