Медицинска лаборатория „ЛИНА” защити сертификацията си за диагностика на коронавирус SARS CoV-2 (RNA) от института INSTAND в Дюселдорф, Германия. Той е считан за най-престижната институция, гарантираща качество на изследванията в Европа.

Всяка година генетичната лаборатория на „ЛИНА” - Бургас участва по своя инициатива във външен контрол за диагностика на вирусите на Хепатит В (HBV DNA), Хепатит С (HCV RNA) и генотипиране на вирусния геном на HCV. След като от 2020 г. диагностиката на COVID-19 също започна да подлежи на контрол , „ЛИНА” веднага се ключи и в тази програма. Така медицинското заведение отново доказва, че спазва най-добрите лабораторни практики, гарантиращи точност на изследванията.

Сертификат от INSTAND притежава и Референтната лаборатория по молекулярна диагностика на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

„Радваме се, че покриваме най-високите стандарти в работата си. Предизвикателствата по време на пандемията не са малко, но ние се стремим винаги да сме в крак с новостите, защото нашата мисия е да помагаме на пациентите”, заявяват от екипа на генетичната лаборатория на „ЛИНА”.