Лекарите и Здравната каса се разбраха колко да бъдат парите за здраве за идната 2021 г. БЛС и НЗОК подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022, с който се запазва клиничната пътека от 1200 лева за пациенти с COVID-19.

Документът регламентира и още няколко промени:


Отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори със Здравната каса за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, по които не са работили до момента.


Запазва се увеличението с 10% на цените на клиничните пътеки, прието през август тази година.


НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в урологията, общата, детската и гръдната хирургия. Освен това беше прието увеличението средно с 10% на цените на всички дейности в първичната извънболнична помощ от август тази година да се запази и през 2021 г.


Регламентира се поетапното въвеждане на електронното здравеопазване, като за целта отпада таймингът при прегледите в първичната извънболнична медицинска помощ.


При специализираната извънболнична медицинска помощ се запазва увеличението от близо 10% на цените на първичните и вторичните прегледи. Всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан от Здравната каса, след първия такъв при специалист.


Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на епидемичната обстановка в страната, като разпредлението на средствата ще става по настоящата методика.


Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила от 1 януари 2021 г.