Със заповед на министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова с „Почетен знак на МВР – ІІ степен” е награден комисар Златко Пеев – началник на отдел „Разследване”, главен разследващ полицай, при ОДМВР – Бургас. Отличието е за проявена инициативност, съществен конкретен принос и висок професионализъм при изпълнение на служебните задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността

За висок професионализъм при изпълнение на служебните задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността, свързани с разследване на умишлени престъпления с фактическа и правна сложност, извършени от организирани престъпни групи на територията на Бургаска област, с почетни отличия са наградени :

- Инспектор Соня Николова - главен разследващ полицай в отдел „Разследване” при ОДМВР – Бургас - с „Почетен знак на МВР – ІІ степен”

- Инспектор Михаил Христов – старши разследващ полицай в отдел „Разследване” при ОДМВР – Бургас - с „Почетен знак на МВР – ІІ степен”

- Инспектор Ренета Пеева - старши разследващ полицай в отдел „Разследване” при ОДМВР – Бургас - с „Почетен знак на МВР – ІІ степен”

- Инспектор Албена Кръстева – Драгнева - старши разследващ полицай в отдел „Разследване” при ОДМВР – Бургас - с „Почетен знак на МВР – ІІ степен”

- Инспектор Георги Стоянов - разследващ полицай в отдел „Разследване” при ОДМВР – Бургас – с писмена похвала.