С Решение на Административен съд Бургас, по предложение на Окръжната прокуратура, е отнета в полза на държавата придобита имуществена облага в размер на 200 719лв., представляващи дължим ДДС от ЕООД “Инвест прим груп“ Бургас. Дружеството е представлявано от Ива Радосветова Цекова от гр.София.

Тази административно-наказателна санкция по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, спрямо юридическото лице е наложена, т.к. същото се е обогатило в резултат на осъществена престъпна дейност на управляващия го.

С Присъда от 15.02.2016г. Цекова е призната за виновна в извършването на престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната системи – престъпление по чл.255 ал.ІІІ вр. с ал.І т.2, т.6 и т.7 от НК.

Решението на Административен съд - Бургас подлежи на обжалване.