За трети пореден месец Националният статистически институт (НСИ) регистрира намаляване на цените или дефлация на месечна база. През юни спадът в цените на дребно е 0,2 на сто, какъвто беше и през май. Годишната инфлация за юни 2024 г. спрямо юни 2023 г. е 2,5%, съобщава НСИ.

През юни 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите "Съобщения" (-1,5 на сто), "Облекло и обувки" (-1,2 на сто), "Транспорт" (-0,9 на сто) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (-0,5 на сто).

Най-голямо увеличение е регистрирано в групите "Ресторанти и хотели" (+2,2 на сто), "Разнообразни стоки и услуги" (+0,4 на сто), "Развлечения и култура" (+0,3 на сто) и "Здравеопазване" (+0,2 на сто).

Инфлацията от началото на годината (юни 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0,2 на сто.

През юни хармонизираният индекс на потребителските цени, който е база за сравнение на показателя в рамките на ЕС, се увеличава с 0,2 на сто на месечна база, а годишната инфлация е 2,8 на сто.

Инфлацията от началото на годината на хармонизирана основа (юни 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0,7 на сто.