img

Иван Вълков: Здравето на гражданите е наш приоритет, частните линейки вече ще са с определен стандарт и правила

„Промените в Закона за автомобилните превози решават важен проблем за българските граждани и показват, че здравето им и навременната медицинска гр…