„В Бургас има няколко имена-символи. Петя Дубарова е сред тях, а нейни стихове са включени в учебниците. Няма нужда да ви убеждавам, че филмът, който в момента се снима в Бургас за нея, е много важен за града“- С тези думи кметът Димитър Николов се обърна към общинските съветници с искане да подкрепят докладната за отпускане на 40 000 лева –допълнително финансиране за филма „Петя на моята Петя“, вдъхновен от творчеството на Петя Дубарова.

Снимките на лентата вече започнаха в Бургас, а крайният срок за финализирането им е 4 декември т.г., когато се отбелязват 40-години от трагичната кончина на поетесата.В докладната Николов посочва, че средствата са необходими, не само, заради кратките срокове за завършване на филма, но и поради невъзможността кадрите да се реализират под вода, поради недостатъчната бистрота на Черно море, както и от изключителната сложност да се изпълнят специалните движения на актьори и каскадьори на съответната дълбочина в неконтролирана среда, каквато е морето.
0000
„Допълнителните средства са необходими, за да се изпълни замисленото в специализирания басейн на киноцентър "Ню Бояна" в град София (или в друг подобен подходящ за такъв снимки киноцентър), където има всички условия и ресурси за осъществяването им, както и за последващата компютърна обработка на изображението, при която да бъдат премахнати от кадрите всички спомагателни и осигурителни средства, нужни за каскадата, за да бъде създадено усещане в зрителя, че действието се развива в море, а не в басейн“,подчертава Николов.

Авторите на филма са се обърнали за подкрепа и към Националния филмов център, но са получи отказ. Но пък са получили уверение от местната власт в Бургас, че могат да разчитат на безусловна подкрепа.

В крайна сметка, общинските съвестници гласуваха единодушно за докладната.