Община Бургас подписа Партньорско споразумение за изпълнение на международен проект за развитие на устойчив културен туризъм. В него участват още Европейска мрежа за културен туризъм, местни и регионални власти, туристически асоциации от Швеция, Белгия, Кипър, Гърция, Испания, Португалия, Италия, Румъния и Латвия.

Проект "Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм" PGI00057 (CHRISTA) се финансира със 100 % безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 и националния бюджет на Република България. На етап кандидатстване, чрез Писмо за подкрепа, министърът на туризма-г-жа Николина Ангелкова подкрепи изпълнението на проектните дейности.

В рамките на проект CHRISTA, Община Бургас ще обмени опит с партньорите в областта на туризма по теми като нематериално наследство, индустриално наследство, иновация и дигитализация в областта на устойчивия туризъм. Основната цел на проекта е да се опази и съхрани природното и културното наследство и възможностите за развитие и популяризиране на иновативен, устойчив и отговорен туризъм.

Крайният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработването на стратегия за устойчиво развитие на туризма, като се вземат предвид опитът и добрите практики на партньорите.

В процеса на подготовка на стратегическия документ, екипът ще бъде подпомаган от местни заинтересовани страни-туристически асоциации, туристически камари, постоянна комисия по туризъм към Общински съвет-Бургас, консултативен съвет по туризъм към Община Бургас и др.