Регионална библиотека „Пейо Яворов” предлага доброволци на възраст между 14 и 18 години да прекарат едно незабравимо „Библиофенско лято”.

Кандидатите ще имат възможност да участват в процеса на дигитализация на колекциите в библиотеката, да работят с деца, да помагат в организацията на различни културни събития и други дейности на библиотеката.

За контакти и информация: ул. „Булаир” 10, ет. 2, тел. 056/910-230, Мария Мутафчиев