20 читалища от общината ще представят дейността си с мегаспектакъл на открита сцена "Охлюва". В програмата на празника са включени музикални и танцови изпълнения на школите към НЧ "Пробуда-1929" - с. Равнец, НЧ "Паисий Хилендарски" - град Бургас, НЧ "Любен Каравелов 1940" - град Бургас, НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985" - град Бургас, НЧ "Съгласие 1905" - град Българово, НЧ "ФАР 1946" - град Бургас, НЧ "Просвета 1927" - кв. "Долно Езерово", НЧ "Пробуда-1880 - град Бургас", НЧ "Асен Златаров 1940" - град Бургас, НЧ "Христо Ботев 1928" - кв. "Банево", НЧ "Антон Страшимиров 1980" - град Бургас, НЧ "Тракия 1930" - кв. "Лозово", НЧ "Пробуда 1929" - село Извор, НЧ "Светлина 1929" - село Брястовец, НЧ "Васил Левски 1937" - кв. "Горно Езерово", НЧ "Петър Янев 1939" - кв. "Крайморие", НЧ "Обнова 1923" - кв. "Ветрен", НЧ "Ангел Димитров 1929" - кв. "Сарафово", НЧ "Съзнание 1927" - село Маринка, НЧ "Възраждане 1927" - кв. "Рудник".
8 от читалищата ще представят и дейността на школите си по приложни изкуства на специално разположени маси край открита сцена "Охлюва". Ще бъдат обособени места, които ще рекламират книги, сътворени от децата и тийнейджърите от двете литературни студия към НЧ "Любен Каравелов 1940" и НЧ "Св. св. Кирил и Методий 1985".
Музикално-танцовият спектакъл ще бъде разделен на две части, като първата ще започне в 10.30 часа, а втората в 17.00 часа. Концертът ще закрие Фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев" към НЧ "Пробуда-1880 - Бургас" с ръководители Димитър Тонев и Павлина Кръстева.