Двама големи автори идват през март в Бургас, за да представят свои книги пред читателската общност.

Проф. Боян Биолчев ще гостува в Дома на писателя на 11 март от 18:00 часа, където ще представи романа "Амазонката на Варое". Той е сред най-успешните книги на Боян Биолчев. Книгата излезе на френски език в превод на Стоян Атанасов и Данел Станчева във френското издателство "Анабет", а на корицата има надпис: "Роман, който разкрива очарователната глупост на човека, без да ни пречи да го обичаме такъв, какъвто е." Романът "Амазонката на Варое" донесе множество литературни отличия на писателя в България и бележи собствен връх в развитието на белетриста. Изтъкнатият учен-филолог, бившият ректор на Алма матер, преподавателят по славянски литератури, белетристът Боян Биолчев получи Голямата награда за литература на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Книгата "Амазонката на Варое" има странна биография. Тя е пролежала в ръкопис около 20 години, преди да види бял свят, с първоначалното намерение на автора й да бъде сценарий на игрален филм. Поради цензурни съображения, че "нашият зрител не е дорасъл за национална ирония", текстът не се превръща в кино през 80-те години на ХХ век, а става литература в последните години. Както казва авторът, днес романът му се чете "демократично" като комично мечтание в миналото, една шега с натрупаната митология и по-точно с желанието ни да виждаме величието на малките си мигове и на нормалните си човешки качества".

Историкът и автор на множество публикации и книги, посветени на миналото, акад. Георги Марков ще гостува на 17 март от 18:00 часа в зала "Петя Дубарова" в Казиното. Той ще представи двете си книги от поредицата "История на най-голямата война".
Другото заглавие, което ще бъде представено по време на творческата вечер, е "Любомъдрие на историята". Творбата е породена от стремежа към философското осмисляне на Историята въз основа на ярки примери и научни трудове, на изводи и обобщения. Историята и миналото не са едно и също нещо, колкото и да се покриват в общественото съзнание. Историята е възприемана като памет за част от миналото, по-голяма или по-малка в зависимост от значимостта на събитията и епохите, които заслужават да бъдат запомнени и съхранени за идните поколения. Най-ценното от уроците на "Учителката на живота и народите" се открива в поуките от вековечно натрупания опит и мъдростта й да обяснява сегашното и да провижда в бъдното.