Общински детски комплекс – Поморие обявява литературен конкурс за ученици „Пред Апостола - като пред икона”. Цели на конкурса: Да се формират национално самочувствие и самосъзнание
Да се даде възможност на учениците да заявят позиция Да се провокират интересът и творческото им въображение Участницитев конкурса ще бъдат разпределени в три възрастови групи:
  • Възрастова група от 1 до 4 клас
  • Възрастова група от 5 до 8 клас
  • Възрастова група от 9 до 12 клас
Регламент:Конкурсът ще се проведе в два раздела: Поезия и Проза /есе/. Всеки участник може да представи само една творба, като есето не трябва да надхвърля една печатна страница.Творбите изпращайте на адрес: odk_pomorie@abv.bgПод всяка творба отбележете:
  • Име и фамилия, години
  • Училище /институция/, клас;
  • Точен адрес и телефон
Срок за изпращане: 12.02.2015 г.Резултатите ще бъдат обявени на уеб страницата на Община Поморие на 18.02.2015 г.