Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да препоръча на председателите на всички съдилища в страната да отложат редовните съдебни заседания за един месец заради коронавируса. Такова предложение на членове на ВСС ще бъде обсъдено на утрешното заседание на кадровия орган.

Поводът за това са установените четири случая на заболели с COVID-19 у нас – по двама в Плевен и Габрово.


Предвижда се през този период да има дежурни състави и те да се разглеждат някои спешни въпроси, като мерките за неотклонение.


Ограничението се налага, за да се предпазят от заразяване магистратите и страните по делата. Препоръката е за цялата страна, защото хората се придвижват от едно населено място в друго и няма как ограничението да е само за Плевен и Габрово, обясниха запознати, пише още Lex News.


В Габрово делата вече са отложени. Председателят на окръжния съд Веселина Топалова е издала заповед, с която от днес до второ нареждане са отменени насрочените съдебни заседания. Страните по делата и техните процесуални представители ще бъдат уведомени по надлежния ред при последващо насрочване на открити съдебни заседания, става ясно от заповедта.

Отменени са и приемните дни на председателя на съда, свиканото събрание на магистратите за обсъждане на годишния доклад за дейността на съдилищата от района, както и планираният ден на отворените врати.


Достъпът до сградата на ОС-Габрово вече става след задължителна дезинфекция и измерване на телесната температура. От съда призовават всички граждани да спазват препоръките и указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на вируса, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми. От съда посочват, че хората могат да подават заявления, молби и други документи по делата по имейл, а справки може да се правят по телефона.


Председателят на съда Веселина Топалова заяви за „Лекс“, че заповедта е временна, очаква утрешното решение на Съдийската колегия и в зависимост от него ще прецени какви още мерки да бъдат предприети и докога делата ще бъдат отложени. Шефката на ОС-Габрово каза още, че колегите й са спокойни, няма паника, но е издала заповедта, за да може да се създаде организация по дезинфекцирането на сградата и осигуряване на необходимия брой уреди за измерване на температурата. Засега в съда има един такъв. Предстои да се реши въпросът и за това как хората, които влизат в съдебната палата, ще дезинфектират ръцете си.


В прокуратурата вече има издадена заповед за преустановяване на всякакви масови събития – конференции, семинари и т.н..


Същевременно от няколко дни всички съдебни сгради в столицата масово се дезинфектират. Редовно се забърсват всички повърхности – коридори, тоалетни, дръжки на врати и т.н. Климатиците пръскат с дезинфектанти, такива препарати са поставени във всяка тоалетна, във всеки кабинет са раздадени указанията на Световната здравна организация за предпазване от коронавируса.


Всички служители на регистратурата на ВКС също са снабдени с дезинфектанти, защото точно те имат пряк контакт с граждани.


В Софийския районен съд пък е създадена организация за извършването на отдалечени справки по дела, като това може да стане чрез сайта на съда или по телефона.


Наред с това от СРС напомнят, че всички книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата. „При посещения в сградите на съда, както и участие в съдебни заседания се препоръчва да се спазва дистанция от поне един метър, както и да се спазват общоприетите практики за хигиена“, се казва в заповедта на председателя на съда Александър Ангелов.