Въвеждането на задължителна медиация при бракоразводни казуси предлагат магистратите в Бургас. Така, според тях, словесните схватки между съпрузите, взаимни обвинения и претенции по време на делата ще бъдат избегнати, при това в обстановка извън съдебните зали. Това ще облекчи и работата на съдиите, които в момента са затрупани от купища папки по бракоразводни дела, които буксуват във времето заради нестихващи спорове между страните. Не на последно място, коментират съпрузи, това би спестило разходи за адвокатски хонорари.

Идеята представи днес председателя на Бургаския окръжен съд Росица Темелкова. Медиация по думите й може да се приложи и в споровете за родителски права, уреждане на имуществените отношения между съпрузи; издръжка и изменение на издръжка; спорове по Закона за управление на етажната собственост; търговски спорове и др.

Съдия Темелкова напомни, че в съда е открит Център за медиация, който ежедневно е отворен за граждани.

11 процедури по медиация са проведени в Центъра през 2019 г. 9 са постигнатите споразумения за същия период. Сред медиаторите в Бургас има юристи, психолози, педагози.