Софийски градски съд (СГС) остави без разглеждане молбата от защитника на Джок Полфрийман, с която се иска да му бъде отменена наложената в качеството на обвиняем в досъбедното производство мярка за процесуална принуда "забрана за напускане пределите на Република България", съобщиха от пресцентъра на съда. В разпореждане председателят на съдебния състав приема, че: „с факта на влизане на присъдата в сила, постановена по НОХД № 866/2008 г. по описа на СГС, НО, 12 състав, е приключило наказателното производство по цитираното дело, което води до отпадане ex lege /по силата на закона/ и на самата забранителна мярка, поради което и за съда липсва възможност за произнасяне по същество по депозираната молба, в която се съдържа именно такова искане за отмяна на наложеното ограничение“. Разпореждането е окончателно. Припомняме, че делото за предсрочното освобождаване на Полфрийман ще бъде гледано още следващия понеделник 7-ми октомври. Пренасочването е разпоредено от заместник-председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова.

В мотивите си съдия Захарова се е позовала на изключителния обществен отзвук по казуса с условното предсрочно освобождаване на осъдения за убийство Джок Полфрийман. В момента австралиецът е в Центъра за временно настаняване на чужденци в Бусманци в очакване да бъде освободен. Това също фигурира сред мотивите за решението на съда.