Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд Стефан Р. (на 53 г., от гр. Бургас). Той е подсъдим за това, че за периода 01.01.2004 г. – 12.01.2009 г. в гр.Бургас, при условията на продължавано престъпление, като са осъществени петдесет и четири деяния, които осъществяват по отделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, пред ТД на НАП – Бургас, в качеството си на управител на търговско дружество, регистрирано но ЗДДС, като данъчно задължено лице, по реда на ЗКПО и ЗДДС избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 513 745 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС и дължим корпоративен данък по ЗКПО, като затаил истина в месечни справки-декларации по ЗДДС, които се изискват по силата на закон и в приложените към тях отчетни регистри – дневници за продажбите, подавани лично, и като посредствен извършител чрез използване на счетоводителя, на управляваното от него дружество, при подаване на годишни данъчни декларации, които се изискват по силата на ЗКПО – престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК.

Окръжен съд – Бургас е нарочил заседанието си за 18.01.2018 г.