Председателят на Върховния административен съд – съдия Георги Чолаков проведе работна среща със съдийския състав на Бургаския административен съд. Това е първо посещение на Чолаков в административен съд извън София, след като на 22 ноември официално встъпи в длъжност. Заедно с него на срещата с бургаските административни съдии присъства и зам.-председателят и ръководител на Първа колегия на ВАС съдия Румяна Монова.

Магистратите от Административен съд – Бургас поставиха въпроса за отпускането на още поне пет бройки за съдии, за да се достигне средната натовареност на административен съдия за страната. По последни данни Административен съд – Бургас е четвърти по натовареност и този проблем, както и кадровата обезпеченост стоят на преден план от години.

Председателят на ВАС беше запознат и с въпросите относно разположението на съдебните зали и помещения, които ползва Административен съд – Бургас в Съдебната палата на града и трудностите за граждани, съдии и служители, които произтичат от факта, че съдийски кабинети, съдебни зали и деловодство са пръснати на различни места в сградата и нямат връзка по между си.

Георги Чолаков заяви готовност да съдейства за решаването на проблемите и изрази надежда за бъдещо добро сътрудничество на новото ръководство на ВАС със съдиите по места.

По рано през деня Георги Чолаков, Румяна Монова и съдии от Административен съд – Бургас взеха участие в семинар с представители на ВАС, Министерството на земеделието, храните и горите и ДФ “Земеделие“.