Край на практиката за дълг от 20 лева, да платиш 300 лева разходи за юрисконсулт, ако загубиш делото, заведено от монополист. Това стана, след като депутатите единодушно приеха промени в Гражданския процесуалния кодекс на второ четене.
Според новите текстове размерът на присъденото възнаграждение за услуги на адвокат не може да нахвърля сумата, присъдена от съда за погасяване. Инициативата за тази поправка дойде от омбудсмана Мая Манолова, съобщава Dnes.bg.

Манолова извади статистика, от която е видно, че за миналата година само от съдебните такси "Топлофикация София" е прибрала близо 15 милиона лева от 21 766 столичани. Тя показа и нагледно как дълг от 100 лева, след начисляването на такси и лихви нараства до 1 483 лева.

Манолова обясни, че при започнато производство на потребителя се начислява 300 лева такса за юрисконсулт, последвани от още 350 лева за съдебен изпълнител. Така ТЕЦ-София е поискала от потребителите си 9 750 000 лева за услуга, която не предоставя.

По думите й дружествата са си създали практика да не информират клиентите си за текущи задължения, за да може да бъде образувано производство.

С приетите от парламента днес промени в ГПК ще се преустанови и сегашната практика – арбитражни съдилища да разглеждат потребителски спорове. Това се прави, тъй като има констатирани редица случаи на системна злоупотреба с тази възможност от страна на монополи и колекторски фирми.

Така че вече потребителските спорове вече ще бъдат изключени от обхвата на арбитражните съдилища.

Според новите текстове подобен спор, при който едната страна е потребител, може да бъде възложен за решаване на арбитражен съд, само ако това изрично е договорено между страните след възникването на спора, а не с предварителна арбитражна клауза в договора.

Често такива договори са наложени като типови от монополния доставчик на услуги и не оставят голям избор на потребителите.

След влизане в сила на закона всяко арбитражно решение, постановено по потребителски спор, обявен за неарбитрируем, ще се счита за нищожно, ако отнасянето до арбитраж не е предмет на изрично договаряне след възникване на спора.