Милиони левове влязоха в хазната, след като изпълнението по служебно издадените изпълнителни листове по неплатени глоби по наказателните дела бяха възложени на частните съдии-изпълнители. Това обяви председателят на Бургаския окръжен съд Боряна Димитрова. Камарата на частните съдебни изпълнители бе ангажирана с казуса, ВСС обяви, че съдебната система има вземания за над 746 млн. лева, които от години не са събрани от Националната агенция за приходите (НАП). Така на 1 юли м.г. съветът и КЧСИ подписаха споразумение, с което "обединяват усилията си за осъществяване на съвместен проект за повишаване на събираемостта на публичните държавни вземания в полза на съдебната власт".