Районните прокуратури от Апелативен район –Бургас работят при изключително висока натовареност по престъпления, свързани с противозаконно преминаване на границата на България, на превеждане през границата на страната ни на отделни лица и групи от хора, без разрешение на надлежните органи и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават и преминават през територията на страната ни (престъпления по чл.279 – чл.281 от НК).

Данните само за периода от началото на годината до края на юни показват, че Районните прокуратури в Бургас, Ямбол, Царево, Малко Търново и Средец, които по специфичното си географско разположение имат подобни дела, наблюдават общо 548 досъдебни производства. От тях незабавните досъдебни производства са 174бр., бързи досъдебни производства са 88 бр., а тези, разглеждани по общия ред са 286 бр.

В Районна прокуратура-Бургас са наблюдавани 92 досъдебни производства. От тях бързите са 12 бр., а по общия ред се разглеждат 80 бр.

В Районна прокуратура-Средец са наблюдавани 79 досъдебни производства. От тях бързите са 39 бр., а по общия ред 40 бр.

В Районна прокуратура-Царево са наблюдавани 229 досъдебни производства. От тях незабавни ДП са 162 бр., бързи ДП са 17 бр., а по общия ред са гледани 50 бр..

В Районна прокуратура –Малко Търново са наблюдавани общо 51 досъдебни производства. От тях незабавни ДП са 7 бр., бързи ДП са 16 бр., а по общия ред 28 бр.

В Районна прокуратура-Елхово са наблюдавани общо 79 досъдебни производства. От тях незабавните ДП са 5бр., бързите ДП са 4бр., а по общия ред 70 бр.

В Районна прокуратура-Ямбол са наблюдавани общо 10 досъдебни производства. От тях 10 са разследвани по общия ред.

През първите 6 месеца на годината в Апелативен район –Бургас са новообразувани 346 досъдебни производства за престъпления по чл.чл.279-281 от НК.

Приключени са 302 бр., неприключени са 154 бр.. Решени са 364 бр..

През първите 6 месеца от годината в съда са внесени 244 дела. От тях с обвинителен акт са били внесени 20 дела, а със споразумение - 224 дела.

Данните показват, че за първите шест месеца на 2016г. в Районна прокуратура –Бургас са новообразувани 38 досъдебни производства, приключено е 1 дело, неприключени са 61 ДП, решени са 30 ДП, внесени в съда са 9 ДП ( от тях с обвинителен акт са били внесени 4 дела, а със споразумение 5 ДП).

В Районна прокуратура –Средец са новообразувани 54 досъдебни производства, приключено е 1 ДП, неприключени са 32 ДП, решени са 46 ДП, внесени в съда са 43 ДП (всички са били внесени със споразумение в Съда).

В Районна прокуратура- Царево са новообразувани 184 досъдебни производства, приключени са 208 ДП, неприключени са 2 ДП, решени са 207 ДП, внесени в съда са 131 ДП ( от тях с обвинителен акт в съда са били внесени 2 ДП, а със споразумение - 129 ДП).

В Районна прокуратура- Малко Търново са новообразувани 36 досъдебни производства, приключени са 29 ДП, неприключени са 8 ДП, решени са 28 ДП, внесени в съда са 37 ДП( от тях с обвинителен акт в съда са били внесени 5 ДП и със споразумение са били внесени 32 ДП).

В Районна прокуратура – Елхово са новообразувани 24 досъдебни производства, приключени са били 52 ДП, неприключени 27ДП, решени 42 ДП, внесени в съда 19 ДП (от тях 7 са били внесени с обвинителен акт и 12 със споразумение).

В Районна прокуратура-Ямбол са новообразувани 4 досъдебни производства, приключени са 8 ДП, неприключени са 2 ДП, решени са 6 ДП, внесени в съда са 2 ДП ( и двете дела са били внесени със споразумение в съда).