На проведено днес общо тържествено събрание на съдиите от Окръжен съд – Бургас, Районен съд - Бургас и Районен съд – Малко Търново, положи клетва и встъпи в длъжност съдия – Пламен Маринов Дойков. Той е назначен в Районен съд – Малко Търново по конкурсна процедура за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. Съдиите от Районен съд – Малко Търново са двама по щат, поради което и в съответствие с чл. 79, ал.1 от Закона за съдебната власт, са включени към Общото събрание на Бургаския окръжен съд, със заповед на председателя на съда.

Гости на церемонията бяха Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет и Емилия Нашева – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас. В събитието се включиха Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас, Яна Колева – председател на Районен съд – Бургас, Чанко Петков – председател на Районен съд – Малко Търново и магистрати.

Клетвата по встъпване в длъжност бе четена от съдия Чанко Петков – председател на Районен съд – Малко Търново.

Новоназначеният съдия Пламен Дойков се закле да прилага точно Конституцията и законите на Република България. Да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение. Да бъде безпристрастен, обективен и справедлив; да допринася за издигане престижа на професията и винаги да помни, че за всичко отговаря пред закона.

Обявени бяха също новите назначения в Окръжен съд – Бургас, на съдия Пламена Върбанова и съдия Валентина Кърпичева – назначени от Висшия съдебен съвет по конкурсни процедури за повишаване в длъжност и преместване от районен съд.

В официално обръщение към новоназначените съдии г-жа Петкова, отправи поздравление от името на Висшия съдебен съвет. Тя сподели: „Вашата мисия е да работите за утвърждаване на правовия ред в Република България; за защита на правата на гражданското общество и за съхраняване на националните и общочовешки ценности.Днес е особено важно обществото да е спокойно и сигурно, че в храма на Темида работят достойни и почтени хора, с високи морални и професионални качества и с чувство за дълг, отговорност и справедливост. Това е вярната посока към укрепване на доверието на българските граждани в съдебната система като гарант за законност. От Вашата дейност като съдии зависи в най-голяма степен изграждането на положителния облик на съдебната власт като неотменна част от съвременното българско правово общество и от европейската правораздавателна система“.

Преди да връчи поздравителните адреси на ВСС, Светла Петкова им пожелая здраве, сили, кураж и много успехи. Да бъдат креативни, инициативни, да мислят в перспектива, да вярват в себе си и да не спират да търсят. „Нека уважението и респектът към Вашата работа на магистрати в тоги Ви съпътстват навсякъде в живота“ каза г-жа Петкова и им пожела да сбъднат мечтите си в избора да свържат професионалното си развитие с правото като изкуство на доброто и справедливостта.

Съдия Пламен Дойков е работил като разследващ полицай в ОД на МВР – Велико Търново, РУ –Полиция Горна Оряховица. Мотива му да участва в конкурс за длъжността „съдия“ и да заеме поста е работата с хората и помощта, която може да оказва на гражданите, от висотата на съдебната институция.