Прокурор Радост Бошнакова е новият административен ръководител на Районна прокуратура - Несебър, а прокурор Райко Стоянов застава начело на Районна прокуратура - Малко Търново.

Бошнакова бе избрана днес на заседание на ВСС. В полза на нейната кандидатура гласувахa 24 от членовете, като нямаше нито един против или въздържал се. В съдебната система тя постъпва през 2007г. като младши прокурор в Районна прокуратура-Бургас. От 2010г. вече е прокурор там, като и до сега заема тази длъжност.

В своята концепция за заемане на длъжността Бошнакова е поставила като основна цел решаването на проблема със сградата, в която се помещава Районна прокуратура в Несебър. Според новия административен ръководител е необходим анализ и оптимизация на структурата на Прокуратурата в Несебър, както и на натовареността на прокурорите в нея.

Новият Административен ръководител на Районна прокуратура – Малко Търново Райко Стоянов също бе избран днес. В полза на кандидатурата му гласувахa 24 от членовете, като нямаше нито един против или въздържал се. В съдебната система той постъпва през 2000г., като прокурор в Районна прокуратура-Бургас. От 2010г. е Административен ръководител на Районна прокуратура –Малко Търново. От 2015г. до сега бе прокурор в същата прокурора.

В териториалната компетентност на Районна прокуратура – Малко Търново попадат град Малко Търново и още 12 села. В тези населени места живеят около 3000 души.В концепцията си за заемането на длъжността, Райко Стоянов е посочил като приоритет борбата с престъпността, свързана с нарушение на държавната ни граница. Стоянов залага на задълбочена съвместна работа с ДАНС. Посочва като проблем липсата на преводачи, които да спомагат дейностите по разследването.