Нова глоба от 20 000 лева, четвърта поред от февруари т.г. насам, отнесе австрийското дружество „ЕВН”, което осигурява електроразпределението в Югоизточна България. Санкцията, наложена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), бе потвърдена от Бургаския районен съд. Причината – дружеството е нарушило Общите условия по договорите с потребителите при съставяне на констативен протокол след смяна на електромер. Според изискванията, документът трябва да се подпише той отсъства - от двама други свидетели. Парафи обаче и в този случай, както и в предходните липсват.

Поредицата от нарушения на ЕВН са засечени след одит на ДКВР през март т.г. В конкретния случай, служителите на енергийната компания са подменили електромера на клиент от гр. Черноморец и са съставили протокол в негово остъствие. Според ДКВР извършените пропуски представляват нарушение на общите правила на издадената лицензия и Закона за енергетиката.

От ЕВН твърдят в съда, че това не е нарушение, тъй като случаят е маловажен. Според магистратите обаче са засегнати важни обществени отношения, гарантиращи правата на потребителите, затова и не споделят становището за незначителност, лансирано от енергийното дружество.