Апелативната прокуратура в Бургас разпореди на окръжните магисрати да извършат проверка на издадените разрешителни за строителство на плаж "Робинзон", община Несебър. Територия попада в защитена зона по Натура 2000. Проверява се допустати ли са нарушения от държавни инститиции при издаването на документите.