Бургаският административен съд отмени решение на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), с което се отхвърля молбата за международна закрила на 33-годишния Владимир Жгулев от гр. Шелково, Русия, напуснал родината си след началото на пълномащабната инвазия в Украйна, заради несъгласие с политиката на Кремъл.

Съдебният акт поставя прецедент след масови откази на ДАБ за предоставяне на бежански статут на руски граждани, потърсили закрила в страната ни.

В конкретния случай, съдия Лилия Александрова категорично изразява несъгласието си с мотивите на ДАБ за отказ за хуманитарен статут на Жгулев. Нещо повече- определя като нелогични заключенията на ДАБ, които се позовали на… изявления на самия Путин, отразени в сайтовете Нюз Бг и БТВ новините. Съдът подчертава, че административният орган /ДАБ/ е тълкувал данните едностранно. И препоръчва на държавната агенция "да се погрижи за чистотата и надежността на източника на информация".

"Позоваването от страна на административния орган на публично изявление на В. Путин като източник на достоверна информация относно издаването на Указа за частична военна мобилизация е логически неразбираемо... Административният орган едностранчиво е подходил и при преценка на събраните доказателства, като е цитирал избрани от него части от представената справка от дирекция „Международна дейност“, без да обсъди данните от справката в съвкупност и да установи как и в какво се изразява нарушаването на човешките права в Русия и последиците, до които би довело всяко публично изразено мнение, което критикува действията на руския президент и на другите орган в тази държава, както в областта на човешките права, така и в частност по отношение на войната в Украйна", се посочва в съдебното решение.

„В продължение на повече от година в международния информационен обмен има безкрайно много факти за реализирани наказателни преследвания срещу руски граждани, които публично са заявили негативното си отношение към войната, която Русия води срещу Украйна, като често въобще не става въпрос за лица, които са ярки политически опоненти на руския президент, а за обикновени граждани, които до този момент не са изявявали публично никакви пристрастия в никаква насока“, пише в мотивите си съдия Лилия Александрова.

Становището тя илюстрира с два поразителни примера в Русия- наказателни репресии срещу баща, заради антивоенната рисунка на 13-годишната му дъщеря и задържането на студентка след донос, заради пост против войната в Украйна в „Инстаграм“. И подчертава възраждането на едно опасно явление в Русия, познато от сталинисткото минало - доносничеството: "Пътят за достигане на информацията до съответните руски служби, че Ж. говори против войната е кратък и се вижда ясно от приведените два примера със съвършено неизвестни за света и политиката руски граждани – доносничеството -"Изобличаването е дълг на патриота"

"Рядко са случаите, в които руските граждани успяват да получат закрила от българската държава. Зная, че от началото на войната над 200 руски граждани са подали такива молби. Но в почти сто процента следва отказ от Държавната агенция за бежанците. Тези откази се разглеждат пред съда. Това е първото положително решение в Бургас, може би едно от десетте въобще в страната. Имаме руски гражданин, който се е обявил открито против войната в Русия веднага след нейното започване, получил е призовка, напуснал е родината си, потърсил е убежище в България и получава отказ от Държавната агенция за бежанци, който обжалваме в Административния съд.

Държавната агенция за бежанците е органът, който е натоварен от закона да направи преценка, кои лица отговарят на критериите за бежанци и могат да получат съответния статут. Това, което е странно за мен е, че имаме почти 100 процентови откази от страна на ДАБ. Шегуваме се с някои от клиентите ми - руснаци, че трябва навярно да се казваш Навални, за да реши българската държава, че заслужаващ да получиш международна закрила. Прави впечатление, че те се позовават на едни доклади от Международния отдел към Министерски съвет, като в тях се обсъждат рисковете в съответната страна и дали тя наистина представлява място, което е опасно. Странното в случая е, че в голяма част от тези доклади се цитират хора като Владимир Путин и Сергей Шогун, които, както знаем са преследвани от наказателния съд за военни престъпления. Т.е. оказва се ,че официален орган на държава - членка на ЕС, цитира в своите доклади и се осланя на официални заявления на лица, които се преследват и са осъдени от Международната общност.", каза адвокат Драгомир Ошавков от правозащитната организация ФАР.

Разговаряхме и с Владимир Жгулев:

-Владимир, здравей, имам няколко въпроса. Защо напуснахте Русия?

-Заради личните ми убеждения реших, че не мога да остана там.

- С какво се занимавахте в родината си?

- Съвсем обикновена работа в областта на юриспонденцията.

- А защо дойдохте тук?

- Тъй като ме заплашваха първоначално косвено, а след това и реално новите закони, които са свързани с мобилизацията и които нарушават правата на човека. Благодаря на България за възможността да се намирам законно във вашата страна.

- Колко струва правото да отправяш критики срещу държавната политика на Русия?

- Цената може да бъде собствения ти живот. Имаме примери с Навални и Борис Немцов. Тъй като ме заплашва реална опасност, живея в момента в страна, която е част от ЕС и обявена от Русия за неприятелска държава. Освен всичко останало съм и военно задължено лице.