Бургаският апелативен съд не уважи протест на прокуратурата и потвърди отказ за екстрадицията на турски гражданин, заподозрян за валутни престъпления от Руската федерация

Мурат Ереней от Истанбул, Турция се издирва със заповед от Никулински районен съд на Москва за „извършване на валутни операции по превод на парични средства в чуждестранна валута или валута на Руската федерация по сметки на нерезиденти чрез използване на фалшифицирани документи от организирана група в особено големи размери“.

Според апелативните магистрати обаче в случай, че бъде предаден на Русия съществува реална опасност да бъде подложен на насилие, изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение в нарушение на чл.3 от Европейската конвенция за правата на човека /ЕКПЧ/.


Макар съдът в Бургас да отбелязва, че Генералната прокуратура на Руската федерация е предоставила гаранции, че правата на Еренай ще бъдат защитени, магистратите са изискали допълнителни доказателства от Руската федерация. До приключване на производство обаче отговор от Москва не бил получен.

„Видно от доклада на БХК, изготвен за нуждите на делото, „Състоянието на върховенството на правото в Руската федерация никога не е било цветущо. Но то се е влошило силно през последните 10 години и особено драстично - след военната интервенция в Украйна през февруари 2022 г.“, посочват в мотивите съдиите. И допълват, че „в публичното пространство е налице информация от независими журналистически разследвания относно многобройни случаи на изтезания и малтретирания на лишени от свобода в следствени арести. Тази информация съвпада с изложеното в доклада на БХК относно състоянието на местата за лишаване от свобода в Русия“.

Въззивният състав посочва, че Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ многократно е имал повод да констатира тежки нарушения на правата на човека, включително случаи на изтезание и нечовешко отношение към лишените от свобода в тази страна и липса на ефективно разследване.

Въпреки обстоятелството, че Еренай е издирван за криминално, а не за политически мотивирано престъпление, според съдът, само факът, че ще бъде задържан като заподозрян, дава достатъчно основания за страх, че той може да бъде изложен на риск от изтезание и унизително отношение. Ето какво се посочва в официалното съобщение на Апелативния съд в Бургас по случая:

"С резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа, Руската федерация престава да бъде високодоговаряща страна по Европейската конвенция за правата на човека от 16 септември 2022 г. В допълнение, на 07.06.2022 г. Руската Държавна дума е приела окончателно на второ и трето четене закон, според който решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), издадени след 15 март 2022 г., не подлежат на изпълнение в Русия, както и решенията на ЕСПЧ вече няма да бъдат основа за преразглеждане на решения, взети от руски съдилища.

По този начин се изключва възможността за външен контрол върху спазването на правата на задържаните в местата за лишаване от свобода, респективно невъзможност за независим международен контрол върху дадените от руската държава гаранции. През април 2022 г. с решение на Общото събрание на ООН Руската федерация бе отстранена и от Съвета по правата на човека към ООН.

Предвид тези обстоятелства апелативният съд намира за обосновано и законосъобразно заключението, че са налице сериозни основания за предположение, че исканото лице може да бъде подложено в Руската федерация на насилие, изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение и не са гарантирани правата му съгласно изискванията на международното право, като същевременно липсва какъвто и да било ефективен механизъм за контрол по спазване на дадените от руската страна гаранции, че това няма да се случи".

С решение на магистратите бе отменена и мярката за неотклонение домашен арест, която е наложена на Еренай, както и забраната да напусне пределите на България.

Решението на Апелативният съд в Бургас е окончателно.