Прокурор Мария Маркова встъпи в длъжност като административен ръководител на Районна прокуратура-Бургас. Тя бе назначена на длъжността след проведен конкурс от ВСС.

Мария Маркова има над 25 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като следовател в Окръжна следствена служба – Бургас, която длъжност изпълнява в периода от 1997 г. до 2006 г. От 2006 г. до 2019 г. е прокурор в Районна прокуратура -Бургас, а от месец април 2019 г. е заместник - районен прокурор в Районна прокуратура - Бургас. С решение на Прокурорската колегия от юли месец 2022 г. бе определена за изпълняващ функциите административен ръководител на същата.

Прокурор Маркова тържествено подписа акта си за встъпване в длъжност пред прокурор Георги Чинев - административен ръководител на Окръжната прокуратура и пред целия колектив на Районна прокуратура - Бургас. Прокурор Чинев отправи пожелания към прокурор Маркова за здраве и професионални успехи в ръководството на Районна прокуратура - Бургас.