Върховният административен съд спря временно действието на наредба на бившия министър на образованието акад. Николай Денков, на базата на която през юли започна масова смяна на училищни директори в цялата страна.

Причината за блокираното действие на Наредба 16 от 1 юли 2022 г. е съдебен спор.

Делото е по жалба на директорката на Средно училище „Петър Берон“ в Пазарджик, която участва в конкурс.

„Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище“, разясняват от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че ако директорските конкурси продължат при действието на оспорената от директорката наредба, това би ограничило възможностите ѝ за успешно участие в конкурса, предвид евентуално несъответствие с изисквания на наредбата към кандидатите.

„Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс“, обясняват от съда.

„Централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник.
Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година“, допълват оттам.